Preskočiť na obsah

Hlásenie 11. júla

Zverejnené 11.7.2024.

Kategória
  1. Oznamujeme občanom, že dňa 12. júla sa v našej obci uskutoční vývoz separovaného odpadu – papier, plast v skorých ranných hodinách.
  2. Obecný úrad Čáry upozorňuje všetkých občanov a predovšetkým mládež, aby pri návšteve cintorína dodržiavali úctu k pietnemu miestu a správali sa slušne. Cintorín nie je ihrisko!!!
  3. Obecný úrad Čáry oznamujeme občanom, že dňa 31. mája 2024 skončila splatnosť 1. splátky dane z nehnuteľností a dňa 30.6.2024 skončila splatnosť 2. splátky za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Žiadame občanov, ktorí si nesplnili svoju povinnosť, aby tak urobili v čo najkratšom čase. Úhradu je možné vykonať v hotovosti na Obecnom úrade Čáry alebo bankovým prevodom na účet obce uvedený v doručenom rozhodnutí. Ďakujeme.