Preskočiť na obsah

Hlásenie 20. septembra

Zverejnené 20.9.2023.

Kategória
  1. V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV. Recyklobox je v našej obci umiestnený na obecnom úrade. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.
  2. Slovenský červený kríž oznamuje darcom krvi, že dňa 25. septembra (pondelok) sa uskutoční dober krvi v Skalici. Odchod je o 7.00 hodine od obecného úradu osobnými autami. Sú vítaní aj noví darcovia.