Preskočiť na obsah

Hlásenie 24. júna

Zverejnené 24.6.2024.

Kategória
  1. Hydinárska farma prijíma objednávky na :  mladé 7-mesačne nosnice, 18-týždňové mládky, 4-5 týždňové kačky, 15-týždňové morky, 1-ročne sliepky. Cena za kus je od 4.90 €. Objednať môžete na telefónom čísle 0908 827 132.   Objednaná hydina bude dovezená vo štvrtok 27.6.2024 až do domov objednávateľovi. 
  2. V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu. Ješ dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. recykloboxov. Recyklobox je v našej obci umiestnený na obecnom úrade. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

3. Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že dňa 25. júna to je v utorok v čase od 8.30 do 15.30 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Agnelliho, Lachmannova, Krížna, Martina Kollára a Poštová. Presný rozpis podľa čísiel domov nájdete na webovej stránke obce www.cary.sk alebo na informačnej tabuli obce.