Preskočiť na obsah

Hlásenie 26. septembra

Zverejnené 25.9.2023.

Kategória
  1. Oznamujeme občanom, že dňa 27. septembra sa v našej obci uskutoční vývoz popolníc.
  2. Obecný úrad v Čároch oznamuje občanom, že dňa 30. septembra, to je v sobotu v čase od 7.00 do 22.00 hodiny bude otvorená volebná miestnosť v zasadačke obecného úradu pre Voľby do Národnej rady SR. Občanov, ktorí chcú voliť do prenosnej urny prosíme, aby sa nahlásili do 29. septembra to je do piatku do 12.00 hod. na obecnom úrade osobne, telefonicky na čísle 034/6592435 alebo mailom na info@cary.sk.
  3. V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV. Recyklobox je v našej obci umiestnený na obecnom úrade. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.