Preskočiť na obsah

Prednáška Locus supplicii/Miesto popravy

Zverejnené 27.10.2023.

Kategória

Záhorské múzeum v Skalici v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofickou fakultou, Katedrou archeológie pripravili prednášku doc. PhDr. Stanislavy Bönde Gogovej, PhD. a Mgr. Daniela Bešinu, PhD. o priebehu a výsledkoch archeologického výskumu, ktorý bol realizovaný v priestore holíčskej šibenice.

Súčasťou programu podujatia bude i predstavenie reštaurovaného obrazu Alegórie Spravodlivosti zo Skalice zo zbierkového fondu Záhorského múzea, ktorého obnovu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.