Preskočiť na obsah

Odpočty vodomerov

Zverejnené 19.1.2024.

Kategória

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje svojim odberateľom, že od 23. januára 2024 začnú prebiehať v našej obci odpočty vodomerov za účelom ročného vyúčtovania. Odpočty vykonávajú pracovníci BVS, a.s, ktorí sú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným preukazom odpočtára vodomerov. V prípade, Vašej neprítomnosti alebo ak máte nariadenú domácu karanténu a vodomer máte založený alebo inak neprístupný, môžete stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo Call centrum podľa pokynov na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke. Ďakujeme za spoluprácu.