Preskočiť na obsah

Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov – parc. č. 8611 v k. ú. Čáry