Preskočiť na obsah

OZNAM pre verejnosť, fyzické a právnické osoby o začatí prerokovávania návrhu riešenia „Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čáry“