Preskočiť na obsah

Oznámenie o zámere predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa