Preskočiť na obsah

Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Senica