Preskočiť na obsah

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania