Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním