Preskočiť na obsah

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie, Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky