Preskočiť na obsah

VZN 22019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu Územného plánu obce Čáry