Preskočiť na obsah

VZN 32009 ktorym sa urcuju zasady hospodarenia a nakladania s majetkom obce Cary