Preskočiť na obsah

VZN 32011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry