Preskočiť na obsah

VZN 32012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady