Preskočiť na obsah

VZN 32015 – o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie PŠD v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce