Preskočiť na obsah

VZN 32017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry