Preskočiť na obsah

VZN 42009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení ma území obce Čáry