Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy