Preskočiť na obsah

VZN č. 42016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiada škôl a školských zariadení na území obce Čáry