Preskočiť na obsah

VZN č. 52019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady