Preskočiť na obsah

VZN č. 62019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry