Preskočiť na obsah

Hlásenie 11. júna

Zverejnené 11.6.2024.

Kategória
  1. V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu. Ješ dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. recykloboxov. Recyklobox je v našej obci umiestnený na obecnom úrade. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov samedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

2. Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 13. júna to je vo štvrtok v čase od 8.30 do 15.00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie ulice: Agnelliho, Lachmannova, Krížna, Martina Kollára a Poštová. Presný rozpis podľa čísiel domov nájdete na webovej stránke obce www.cary.sk alebo na informačnej tabuli obce.

3. Poľovnícke združenie Kúty Vás srdečne pozýva na poľovnícky Juniáles, ktorý sa bude konať dňa 15.6. na poľovníckej chate. Od 13.00 hod. budú pripravené poľovnícke špeciality z diviny, bohatá tombola so zaujímavými cenami, deti zabavia súťaže, hry, skákacie hrady a maľovanie na tvár. Pripravená je aj súťaž v strelbe zo vzduchovky, kde je hlavnou výhrou srnec. O zábavu sa od 16.00 hod. postará hudobná skupina GRAFIC. Príďte s nami stráviť čas v prírode a pri jedle a tanci sa zabavte so svojimi priateľmi. Tešíme sa na Vás. Členovia Poľovníckeho združenia Kúty.