Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Trnavský

Okres

Senica

Región

Záhorie

Rozloha

1495 ha

Počet obyvateľov

1250

Prvá písomná zmienka

v roku 1392

O obci

Obec s 1250 obyvateľmi sa rozprestiera v severnej časti Záhorskej nížiny, v nadmorskej výške 167 – 182 m. Kataster má rozlohu 1495 ha a nachádza sa v údolí rieky Myjava. Obec leží v západnej časti okresu Senica. Tento okres spadá pod Trnavský kraj i VÚC. Vzdialenosť okresného mesta je 22 km, najbližšími mestami sú však susedné mestá Šaštín-Stráže a Gbely (patria do okresu Skalica).

V blízkosti obce sú aj hranice s Českou republikou a Rakúskom. Hraničný priechod Brodské – Lanžhot je od obce vzdialený asi 15 km a vzdialenosť od priechodu Moravský sv. Ján – Hohenau je okolo 20 km. Susednými obcami sú na juhu Kuklov, na juhovýchode a východe Šaštín-Stráže, na severovýchode Smolinské, na severe Gbely a na západe Kúty a Brodské. Gbely a Brodské už patria do skalického okresu, preto je obec Čáry hraničnou dedinou okresu Senica. Chotár je rovný, výškovitý je len v severnej časti a má pieskovitý povrch. Od severu pozdĺž celého chotára je borový les

Z pamätihodností sa tu nachádza barokový kostol z roku 1633 a bývalá horáreň (jágárňa) – pamätný dom Martina Kollára. Martin Kollár (1853 – 1919) je aj našim najvýznamnejším rodákom. Tento farár pôsobil v časoch najväčšej maďarizácie ako správca spolku Sv. Vojtecha – vtedy jedinej slovenskej funkčnej inštitúcie.

Z ďalších osobností treba spomenúť aj Jozefa Agnelliho, ktorý bol svetoznámym botanikom a Theodora Bohdana Lachmanna – básnika a spisovateľa. Títo sa v obci síce nenarodili, ale ich pôsobenie je s ňou neodmysliteľne späté.

Rodáčkou z Čárov je i významná slovenská herečka Mária Kráľovičová. V obci sa nachádza hlbinná baňa na ťažbu hnedého uhlia – lignitu.

Symboly obce

Erb obce

Pozostáva zo zeleného štítu so skríženým strieborným kladivom a sekerou.

Vlajka obce: Pozostáva zo zeleného, troma cípmi ukončeného listu, v ktorom sú dva biele, šikmo skrížené, pruhy. Šikmý tzv. Ondrejský kríž evokuje skríženie heraldických figúr v erbe obce Čáry.

Pečať obce: Erb spolu s legendou „Obec Čáry“ predstavuje obsah obecnej pečate.

Názov obce

Odkiaľ má naša obec názov
Na túto tému som našiel hneď dve hypotézy, ktoré sa snažia objasniť pôvod názvu Čáry. Tá novšia a viac pravdepodobná hovorí o tom, že obec dostala názov podľa svojho výzoru – je dlhá ako čiara. Táto teória pochádza z 14. stor., kedy už sa obec spomína pod menom Cher v r. 1392. Či však už vtedy obec vyzerala tak ako dnes, ako jedna čiara, sa však už asi ťažko dozvieme. Druhá hypotéza siaha až do veľkomoravského osídlenia, kedy naši predkovia uctievali rôznych duchov. Čerta menovali Perúnom. Duch, ktorý ochraňoval hostí sa menoval Radhosť. Duch, ktorý dával leto sa menoval Letnica, ktorý dával zimu zasa Zimaryla. Duch smrti bol Morena a konečne duch čarov bola Čara. A práve od tohto ducha dostala naša obec svoj názov. Na túto staroslovanskú mytológiu však nadväzujú i ďalšie názvy obcí ako. Letničie, Radimov, Radošovce. Túto teóriu sme sa dozvedeli z práce Jána Postényiho, ktorý spracoval históriu Kuklova, kde spomína i možný výklad názvu Čáry. Osada na našom území jestvovala už počas Veľkomoravskej ríše. Ako sa však volala a či zanikla, alebo jestvovala ďalej nie je overené. V tej dobe sa totiž písomné pramene neviedli a preto musíme akceptovať i túto teóriu ako jednu z možností.

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Hustota a počet obyvateľov k 31.12.2017: 1268 obyvateľov

Národnostná štruktúra: slovenská 96,08%, rómska 2,16%, maďarská 0,16%, poľská 0,16% , česká 0,64 %

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: 95 % rímskokatolícke vyznanie, 0,24 % pravoslávne, bez vyznania 3,20 % , nezistené 1,56 %

Vývoj počtu obyvateľov:

 • rok 1787 – 648 obyvateľov
 • rok 1828 – 969 obyvateľov
 • rok 1961 – 1574 obyvateľov (najvyššia hodnota)
 • rok 2000 – 1246 obyvateľov 
 • rok 2008 – 1248 obyvateľov
 • rok 2009 – 1221 obyvateľov
 • rok 2010 – 1214 obyvateľov 
 • rok 2011 – 1221 obyvateľov (sčítanie obyvateľov)
 • rok 2012 – 1242 obyvateľov
 • rok 2013 – 1231 obyvateľov
 • rok 2014 –  1253 obyvateľov
 • rok 2015 –  1246 obyvateľov
 • rok 2016 –  1263 obyvateľov
 • rok 2017 –  1268 obyvateľov