Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Kontakt

Obec Čáry Martina Kollára 53 908 43 Čáry

IČO: 00309486
DIČ: 2021049437

034/6592 435
info@cary.sk
Facebook stránka

Otváracie hodiny

Pon  7:00 – 16:00
Ut  7:00 – 16:00
Str  7:00 – 16:00
Štv  7:00 – 16:00
Pia  7:00 – 16:00

Číslo účtu: 3202423005/5600 , Prima Banka Slovensko, a.s.

Zamestnanci Obecného úradu

Silvia Hesková

Referent daní, poplatkov a evidencie

silvia.heskova@cary.sk

Michaela Kotrčová

Referent rozpočtu, účtovníctva a majetku

michaela.kotrcova@cary.sk

Ľubica Kollárová

Referent personalistiky a miezd, správa cintorína obce

lubica.kollarova@cary.sk

Milan Vizváry

Zodpovedný pracovník za údržbu budov a správu majetku

Vladimír Klotton

Pomocný robotník, správa zberného  miesta odpadov