Preskočiť na obsah

Komisia finančná pre správu obecného majetku, podnikateľskú činnosť, veci sociálne, bytové a  ochranu verejného poriadku:

JUDr. Peter HALÁS

Predseda komisie

Michaela KOTRČOVÁ

Členka komisie

Mgr. Zuzana Cintulová

Členka komisie

Ing. Denisa HLADKÁ

Členka komisie

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, správu miestnych komunikácií,   životné prostredie, pôdohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo a riešenie dopravy na území obce:

Andrej RÚSEK

Člen komisie

Silvia Hesková

Členka komisie

Ján FLAJŽÍK

Člen komisie

Dušan Ozábal

Predseda komisie

Komisia pre vzdelávanie, kultúru a mládež a ochranu verejného poriadku:

Mgr. Zuzana CINTULOVÁ

Predsedníčka komisie

Marta BENEKOVÁ

Členka komisie

PaedDr. Zlatica KOMORNÁ

Členka komisie

Ľubica KOLLÁROVÁ

Členka komisie

Komisia pre rozvoj športu:

Mgr. Pavol ZELEŇÁK

Predseda komisie

Ján FLAJŽÍK

Člen komisie

Rastislav KRÁLOVIČ

Člen komisie

Dušan OZÁBAL

Člen komisie