Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čáry.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 16.4.2024

Začiatok účinnosti 18.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čáry

Objednávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Objednávateľ - IČO 00309486

Dodávateľ GENERALI Poisťovňa

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 54228573

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 11.4.2024

Začiatok účinnosti 18.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čáry

Objednávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Objednávateľ - IČO 00309486

Dodávateľ ČSOB Poisťovňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo Žižkova 11, 811 02 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31325416

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.3.2024

Začiatok účinnosti 20.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ ŠK Baník Čáry

Objednávateľ - IČO 31823513

Dodávateľ Obec Čáry

Dodávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Dodávateľ - IČO 00309486

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 28.2.2024

Začiatok účinnosti 29.2.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čáry

Objednávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Objednávateľ - IČO 00309486

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o .

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 28.2.2024

Začiatok účinnosti 29.2.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čáry

Objednávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Objednávateľ - IČO 00309486

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.2.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Čáry

Objednávateľ - IČO 00000000

Dodávateľ Obec Čáry

Dodávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Dodávateľ - IČO 00309486

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 7.12.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ AGROPARTNER Šaštín, spol. s r. o.

Objednávateľ - Sídlo Plavecké Podhradie 258, 906 36 Plavecké Podhradie

Objednávateľ - IČO 50160401

Dodávateľ Obec Čáry

Dodávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Dodávateľ - IČO 00309486

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.11.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čáry

Objednávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Objednávateľ - IČO 00309486

Dodávateľ VPP Servis, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Svätojánska 8, 908 51 Holíč

Dodávateľ - IČO 36836516

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 10.11.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čáry

Objednávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Objednávateľ - IČO 00309486

Dodávateľ ZSE Energia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36677281

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.10.2023

Začiatok účinnosti 23.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čáry

Objednávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Objednávateľ - IČO 00309486

Dodávateľ Rozália Poláková, Jozef Polák, Ilona Ardová, Eva Pavlovičová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 19.10.2023

Začiatok účinnosti 20.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 553,70 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Slovenská republika, ŽSR

Objednávateľ - Sídlo Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Objednávateľ - IČO 31364501

Dodávateľ Obec Čáry

Dodávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Dodávateľ - IČO 00309486

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 12.10.2023

Začiatok účinnosti 13.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 178,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čáry

Objednávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Objednávateľ - IČO 00309486

Dodávateľ MAS Záhorie, o. z.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

Dodávateľ - IČO 42401844

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy