Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čáry.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 1.1.2024

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ AGROPARTNER Šaštín, spol. s r. o.

Objednávateľ - Sídlo Plavecké Podhradie 258, 906 36 Plavecké Podhradie

Objednávateľ - IČO 50160401

Dodávateľ Obec Čáry

Dodávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Dodávateľ - IČO 00309486

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.1.2024

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.11.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čáry

Objednávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Objednávateľ - IČO 00309486

Dodávateľ VPP Servis, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Svätojánska 8, 908 51 Holíč

Dodávateľ - IČO 36836516

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.11.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čáry

Objednávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Objednávateľ - IČO 00309486

Dodávateľ ZSE Energia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36677281

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 23.10.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.10.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čáry

Objednávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Objednávateľ - IČO 00309486

Dodávateľ Rozália Poláková, Jozef Polák, Ilona Ardová, Eva Pavlovičová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 20.10.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.10.2023

Suma s DPH 553,70 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Slovenská republika, ŽSR

Objednávateľ - Sídlo Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Objednávateľ - IČO 31364501

Dodávateľ Obec Čáry

Dodávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Dodávateľ - IČO 00309486

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 13.10.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.10.2023

Suma s DPH 178,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čáry

Objednávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Objednávateľ - IČO 00309486

Dodávateľ MAS Záhorie, o. z.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

Dodávateľ - IČO 42401844

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 28.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čáry

Objednávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Objednávateľ - IČO 00309486

Dodávateľ Alphabet partner s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.9.2023

Suma s DPH 20 800,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čáry

Objednávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Objednávateľ - IČO 00309486

Dodávateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 50349287

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čáry

Objednávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Objednávateľ - IČO 00309486

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodina Senica

Dodávateľ - Sídlo Vajanského 17, 905 01 Senica

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 14.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čáry

Objednávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Objednávateľ - IČO 00309486

Dodávateľ Boni Fructi, spol. s r. o.

Dodávateľ - Sídlo Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná

Dodávateľ - IČO 35766981

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čáry

Objednávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Objednávateľ - IČO 00309486

Dodávateľ Prima Banka Slovensko

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 15.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.9.2023

Suma s DPH 672,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čáry

Objednávateľ - Sídlo Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Objednávateľ - IČO 00309486

Dodávateľ Bullová Mária, Mgr., Poláková Alena

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy