Preskočiť na obsah

Hlásenie 13. marca

Zverejnené 13.3.2024.

Kategória
  1. Miestny dozorný výbor Čáry pri COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 14. marca to je vo štvrtok o 16.00 hod. v kultúrnom dome. Tešíme sa na vašu účasť.
  2. Domov MUDr. Dallosa Moravský Svätý Ján č. 5 prijme do pracovného pomeru opatrovateľku do nepretržitej prevádzky. Podrobné informácie poskytneme priamo v zariadení v pracovné dni od 8.00 do 15.00 h.
  3. Oznamujeme občanom, že pojazdná predajňa Mäso Gajary bude predávať dňa 14. marca od 11.45 o 12.30 h. pred kultúrnym domom čerstvé hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky v akciových cenách.
  4. V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. recykloboxov. Recyklobox je v našej obci umiestnený na obecnom úrade. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíme úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete k svojím dielom k ochrane životného prostredia.