Preskočiť na obsah

Hlásenie 14. novembra

Zverejnené 14.11.2023.

Kategória
  1. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Čáry pozýva prihlásených členov na pracovné posedenie, ktoré sa uskutoční v stredu 15. novembra o 13.00 hod. v kultúrnom dome Čáry. V úvode nás prídu pozdraviť a potešiť svojím programom deti z materskej škôlky. Čaká nás slávnostný obed, pripomenieme si udalosti minulých mesiacov a pripravíme si plán do konca tohto roku.
  2. Vážení občania, pri kontrole splatnosti dane z nehnuteľností a ostatných miestnych daní, ako je daň za odpad, bolo zistené, že si ešte do dnešného dňa časť daňovníkov nesplnila túto daňovú povinnosť a neuhradila 2. splátku dane z nehnuteľností, ktorá bola splatná dňa 31.10.2023. V tomto mesiaci končí aj splatnosť 4. splátky poplatku za odpad, žiadame občanov, aby si do konca mesiaca november vyrovnali svoje podlžnosti voči obci. Kto svoje daňové nedoplatky neuhradí v tomto mesiaci, budú do jednotlivých domácností rozposlané poštové poukážky na zaplatenie, ak nebudú uhradené ani poštovou poukážkou, pristúpi obec k vymáhaniu prostredníctvom exekútorského úradu.