Preskočiť na obsah

Hlásenie 15. januára

Zverejnené 15.1.2024.

Kategória

Upozorňujeme občanov na prísny zákaz vypúšťania vôd zo sklepov a pivníc  na  verejné  priestranstvá a do priekop v zimnom období, nakoľko v poslednom období sa teploty pohybujú pod bodom mrazu. Z dôvodu tohto konania vznikajú na veľa miestach nebezpečné vrstvy ľadu na cestách a chodníkoch, ktoré nie je možné odstrániť a zabezpečiť bezpečný pohyb občanom. Zvlášť veľmi problémový  úsek je pri Základnej škole, ktorý sa nám napriek viacerým snahám nedarí udržať v stave bezpečnom pre pohyb chodcov