Preskočiť na obsah

Hlásenie 16. januára

Zverejnené 16.1.2024.

Kategória
  1. Oznamujeme občanom, že dňa 17. januára sa v našej obci uskutoční vývoz popolníc.
  2. Upozorňujeme občanov na prísny zákaz vypúšťania vôd zo sklepov a pivníc  na  verejné  priestranstvá a do priekop v zimnom období, nakoľko v poslednom období sa teploty pohybujú pod bodom mrazu. Z dôvodu tohto konania vznikajú na veľa miestach nebezpečné vrstvy ľadu na cestách a chodníkoch, ktoré nie je možné odstrániť a zabezpečiť bezpečný pohyb občanom. Zvlášť veľmi problémový  úsek je pri Základnej škole, ktorý sa nám napriek viacerým snahám nedarí udržať v stave bezpečnom pre pohyb chodcov