Preskočiť na obsah

Hlásenie 19. januára

Zverejnené 19.1.2024.

Kategória
  1. Ubytovňa Karpatia Šaštín-Stráže ponúka možnosť dlhodobého ubytovania pre dôchodcov, robotníkov a sociálne slabšie osoby v cene 231,00€ na mesiac. Ďalšie informácie poskytne pán Strapák na mobilnom čísle 0940 800 980.
  2. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje svojim odberateľom, že od 23. januára 2024 začnú prebiehať v našej obci odpočty vodomerov za účelom ročného vyúčtovania. Odpočty vykonávajú pracovníci BVS, a.s, ktorí sú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným preukazom odpočtára vodomerov. V prípade, Vašej neprítomnosti alebo ak máte nariadenú domácu karanténu a vodomer máte založený alebo inak neprístupný, môžete stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo Call centrum podľa pokynov na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke. Ďakujeme za spoluprácu.