Preskočiť na obsah

Hlásenie 21. novembra

Zverejnené 21.11.2023.

Kategória
  1. Oznamujeme občanom, že dňa 22. novembra sa v našej obci uskutoční vývoz popolníc.
  2. Vážení občania, pri kontrole splatnosti dane z nehnuteľností a ostatných miestnych daní, ako je daň za odpad, bolo zistené, že si ešte do dnešného dňa časť daňovníkov nesplnila túto daňovú povinnosť a neuhradila 2. splátku dane z nehnuteľností, ktorá bola splatná dňa 31.10.2023. V tomto mesiaci končí splatnosť 4. splátky poplatku za odpad. Žiadame občanov, aby si do konca mesiaca november vyrovnali svoje podlžnosti voči obci. Kto si svoje daňové nedoplatky neuhradí v tomto mesiaci, budú do jednotlivých domácností rozposlané poštové poukážky na zaplatenie, ak nebudú uhradené ani poštovou poukážkou, pristúpi obec k vymáhaniu prostredníctvom exekútorského úradu.