Preskočiť na obsah

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čáry

Zverejnené 1.8.2014.

Kategória

Obec Čáry realizuje projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Prioritná os: 2 – Energetika
Opatrenie : 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Názov projektu : Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čáry
Popis projektu: Obec Čáry realizuje projekt modernizácie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou projektu bude vymenených 195 svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická úspora v predpokladanej hodnote 74,131 MWh/rok.

Miesto realizácie projektu: Čáry
Výška poskytnutého príspevku: 92 255,26 €
Dátum začatia realizácie projektu: 1.8.2014
Dátum skončenia realizácie projektu: 28.2.2015

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk
Internetová stránka operačného programu: www.opkahr.sk

Tento projekt je financovaný
Európskou úniou z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“

Obecný úrad, Martina Kollára 53, 908 43 Čáry