Preskočiť na obsah

Návrh – VZN č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady