Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 4 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka