Preskočiť na obsah

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu – „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027“