Preskočiť na obsah

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia vo veci schválenia programu starostlivosti o lesy