Preskočiť na obsah

VZN č. 1 2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu Územného plánu obce Čáry