Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čáry