Preskočiť na obsah

VZN č. 2 2022 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Čáry