Preskočiť na obsah

Upovedomenie o odvolaní č. 2 proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby pod č. 2023-21/1524/UR/11Ha/KR zo dňa 25.09.2023 – výzva k zaujatiu stanoviska